Παγκόσμιος Πολιτικός Χάρτης του 1999 / World Political Map of 1999

 

Έκθεση στο playfree.gr τον Ιανουάριο του 1999, και τον Μάρτιο του 2003 για το web interactive 3D έργο, Η γη απ΄το παράθυρό μου.
Exhibition at the playfree.gr in January 1999 and in March 2003 for the web interactive 3D project, The earth from my window.

political-map-XXL

Παγκόσμιος Πολιτικός Χάρτης / World Political Map, Print 100X50 cm, digital editing, 1999.