12 παρά 5 / 5 to 1

12 παρά πέντε / 5 to 12, installation, 2010.