Ότι πιστεύεις, είναι / Whatever you believe, it is

 

Εγκατάσταση, με πυρήνα της τη συμμετοχή του έργου Άγιος Εγώ (250X100X100 cm), σε δρόμο με περαστικούς, τον Ιούλιο του 2003.
Installation, with a core tem the participation of the project Saint Ego (250X100X100 cm), in a street with passers in July 2003

Agios ego

Ότι πιστεύεις, είναι / Whatever you believe, it is. Print 100X80 cm, 2003.