Δημοσιεύματα έκθεσης, Made in Greece, Yiayiannos Gallery, 2004.

Δημοσίευμα 1

Δημοσίευμα 2

Δημοσίευμα 3

Επιστροφή στα Δημοσιεύματα