Δημοσιεύματα έκθεσης, Σε κλίμακα 1:1, Galerie 3, 1997.

 

Δημοσίευμα 1

Δημοσίευμα 2

Επιστροφή στα Δημοσιεύματα