Δημοσιεύματα έκθεσης, Σε κλίμακα 1:1, Galerie 3, 2001.

 

Δημοσίευμα 1

Δημοσίευμα 2

Δημοσίευμα 3

Επιστροφή στα Δημοσιεύματα