Δημοσιεύματα, Η γη απ΄το παράθυρο μου

Δημοσιεύματα για το έργο, Η γη απ΄το παράθυρό μου, το 2003, πρόκειται για το πρώτο interactive project για το διαδίκτυο στην Ελλάδα.

Δημοσίευμα 5 Δημοσίευμα 1 Δημοσίευμα 2 Δημοσίευμα 6 Δημοσίευμα 3 Δημοσίευμα 4

Επιστροφή στα Δημοσιεύματα

2018-02-19T16:24:53+00:00