Δημοσιεύματα για το έργο, Η γη απ΄το παράθυρό μου, το 2003. Πρόκειται για το πρώτο interactive 3D project για το διαδίκτυο στην Ελλάδα.

Δημοσίευμα 5

Δημοσίευμα 1

Δημοσίευμα 2

Δημοσίευμα 6

Δημοσίευμα 3

Δημοσίευμα 4

Επιστροφή στα Δημοσιεύματα