Δημοσιεύματα έκθεσης, Από την άμμο στο φως, Galerie 3, 1994.

 

Δημοσίευμα 0

 

Δημοσίευμα 1

 

Δημοσίευμα 2

 

Δημοσίευμα 3

 

Δημοσίευμα 4

Επιστροφή στα Δημοσιεύματα